اجرای داربست داخل سوله

مواردی که در نصب داربست باید بهش توجه کرد تا از وقوع حوادث جلوگیری کنیم

1- پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم ۲ متر می باشد .
2- داربست خوب داربستی است که شما تمامی پایه های استاندارد را در یک خط مستقیم مشاهده کنید.
3 حداکثر بار قابل قبول برای بعضی از بست ها داری محدودیت میباشد . باید از بست مطمعا استفاده کرد
4 بستا اکثرا جنس همه بست ها یا چندی و یا فرج میباشد استفاده از بست های غیر استاندارد پرهیز کرد
5 بست ها باید همیشه روغن کاری شود و بولت (مهره) باید چک شود که باز بست میشود در صورت ازر بین رفتن رزوه های مهر ها تعوض شود
6 بست های موجود در بازار کاری به صورت چهار پیچ و  دو پیچ میباشند که اکثرا مورد استفاده قرار میگیرد
7 حد فاصل بین پله ها ۲7-۳2 سانتی متر بوده وعرض ورودی پله ها بین 70-140  به صورت استاندار میباشد
8 طبق استاندارد های برگرفته از کتاب ایین نامه های ساختمان در هنگام اجرای پله از داربست ها باید از هر 2 متر تضاد ارتفاییی یک پاگرد برای استراحت استفاده شود و ارتفاع هر پله به صورت استاندارت 15 سانتی متر میباشد

9 دسترسی به طبقات کار (ارتفاعی که کار میشه ) باید از داخل ، با استفاده از کفهای مجهز به دریچه و نردبان دسترسی داشته باشند  ، ترجیها . برای جلوگیری از خطر سقوط از ارتفاع از نردبان ، باید یک نرده محافظ اضافی در سطح خلیج( بعد از ارتفاع بیش از 2 متر) دسترسی ارائه شود.

10 باید بار های وارده بر داربست همیشه برسی شود

11 برای داربست باید یک تکیه گاه از زمین کمک گرفته شود

12 درصورت استفاده از داربست چرخدار باید توجه داشت که همیشه چرخ های داربست قفل شده باشند

13 بر روی داربست باید برای هر طرف ان از جانپناه یا محافظ برای جلوگیری از سقوط استفاده شود

14 از داربست ها در کنار تیر های برقی و یا سیم برق استفاده میشود باید از عایق استفاده شود

و مواردی زیادی در این خصوص ایمنی کار هستش که میتوانید با مراجعه با کتاب ها و یا ایین نامه های معتبر اطلاعات بیشتری کسب کنید

  • تاریخ 1399
  • ایمنی در هنگام اجرای داربست
  • داربست بابک